Når mange mennesker er samlet i en organisation, er der naturligvis risiko for, at en eller flere på et tidspunkt bliver ramt af en ulykke.

Heldigvis er antallet af arbejdsulykker i Danmark faldet kraftigt de seneste år. Men faktisk så mistede 22 mennesker ifølge Arbejdstilsynet livet på jobbet 2017. Antallet af arbejdsrelaterede dødsulykker er dermed lavere, end det har været i de seneste 30 år.  Men ud over disse fatale ulykker, så kan mange mindre uheld eller helbredsmæssigt relaterede årsager give anledning til både bekymring og lokale kriser.

Når man driver en virksomhed, og man har ansvaret for sit personale, så er det også virksomhedens ansvar at passe på sine medarbejder, så godt man kan, og at hjælpe og koordinere, hvis ulykken rammer.

Mange virksomheder arbejder rigtig godt på dette område med førstehjælpskurser, opsætning af hjertestartere m.v. og måske endda et øget sikkerhedsberedskab i virksomheden.

Jeg har i organisationer, som jeg arbejder for, erfaret hvor vigtigt det er at vide, hvor vores kollegaer er henne, og at vi er i stand til at kontakte dem eller deres nærmeste familie i tilfælde af en ulykke.

Lad mig komme med et praktisk forslag, som I måske kan benytte:

I virksomheden er det en rigtig god idé at indføre en såkaldt ICE-liste (In Case of Emergency).

Det er en liste med kontaktoplysninger på de nærmeste relationer til alle medarbejdere i virksomheden, så det er hurtigt at få styr på alle i organisationen samt at kontakte deres familiemedlemmer eller andre relevante kontakter.

Det er en oversigt, som er let at lave og enkel at opdatere, og den kan for eksempel indeholde:
Afdelingsnavn, Fornavn, Efternavn, Telefonnummer, Email adresse, ICE navn og ICE telefonnummer (altså navn og kontaktoplysninger på medarbejderens nærmeste relationer). Listen kan udarbejdes af HR, Økonomi eller en lignende central funktion og den skal naturligvis opfylde de nødvendige GDPR-krav.

Lad alle jeres medarbejdere give information om 2 ICE kontakter til listen og bed dem samtidig om at fortælle disse kontakter, at deres kontaktoplysninger er på arbejdspladsens ICE-liste.

Listen kan inkorporeres i jeres personalesystem, eller den kan blot være en manuel liste, som udvalgte medarbejdere f.eks. i HR-afdelingen har ansvaret for at holde opdateret.

Listen skal suppleres med en klar procedure for, hvem der kontakter hvem, hvornår dette skal ske og med hvilken information.

Det er en lille praktisk foranstaltning, som kan gøre bekymringerne mindre og som kan spare både uro, arbejde og usikkerhed, hvis man er så uheldig, at ulykken rammer.