I Danmark har vi mange love, som regulerer ansættelsesforholdene på vores arbejdspladser og som stiller krav til lederne i virksomheder og organisationer. Det er blandt andet lovgivning som:

Funktionærloven, ferieloven, ansættelsesbevisloven, barselsloven, sygedagpengeloven, ligebehandlingsloven, forskelsbehandlingsloven, arbejdsmiljøloven, virksomhedsoverdragelsesloven, lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang, lov om brug af helbredsoplysninger m.v. på arbejdsmarkedet, persondataloven og mange flere…
Hertil kommer de individuelle aftaler, som man kan indgå med sine medarbejdere i ansættelseskontrakterne, eller de aftaler som andre har indgået i overenskomsten. Ud over dansk lovgivning er der også EU-lovgivningen og naturligvis en masse retspraksis.

Om det er besværet med at få overblik over al den lovgivning eller det skyldes, at man som leder har vurderet, at man har tilstrækkelig viden til at klare sit job, det ved jeg ikke, men min klare vurdering er, at mange ledere desværre mangler vigtig viden om rettigheder og pligter som leder.

Man får som leder langt mere effekt af sin ledelse, hvis man kender det grundlæggende juridiske regelsæt, det regulerer ansættelses- og arbejdsretten. Desværre er kendskabet hos mange ledere begrænset til ’von hørensagen’ om spredte emner som diskrimination, opsigelsesfrister, advarsler og barsel.
Ledelsesretten er en af grundstenene i vores måde at drive vores virksomheder på. Hvis man ikke kender sine rettigheder, så dummer man sig alt for let, og man får ikke det optimale ud af sin ledelse og af sin relation til kollegaer og medarbejdere. Alligevel ledes en del danske virksomheder af chefer, der ikke helt kender rettigheder og pligter – eller i bedste fald blot har tillært sig disse gennem egen erfaring eller uheldige sager tidligere i karrieren. Det svarer lidt til at tage kørekort uden kørelærer og så basere fremtidig kørsel på størrelsen af bulerne.

Min opfordring er klar:

Som leder bør du investere tid og ressourcer i at lære dette område at kende. Selvom der er mange regler, så kan 1-2 dages kursus bringe dig rigtig langt. Hvis du ved, hvornår du skal bede om hjælp, så undgår du de værste faldgruber, og du træffer ikke juridisk forkerte beslutninger. Det er både bedre ledelse og langt billigere i det lange løb.

Samarbejdet med din HR-afdeling bliver også bedre og mere proaktivt, hvis du som leder ikke laver unødvendige fodfejl, som du skal have hjælp til at udbedre bagefter. Du slipper samtidig for en tur i retten, du undgår at få et dårligt forhold til dine medarbejderes fagforening, og du får ikke ødelagt din virksomheds renommé.

BRITE gennemfører kurser og træningsseancer om HR Jura for vores kunder, og det er dejligt at se, hvordan effekten hurtigt viser sig med både forbedrede forretningsmæssige resultater og meget bedre ledelse.