Ansættelser og afskedigelser sker i vores virksomheder hver dag. For den enkelte medarbejder er et nyt job eller en afskedigelse forbundet med store følelsesmæssige yderpunkter.

Fra glæden, når rekrutteringskonsulenten ringer og fortæller dig, at jobbet er dit, til den alvorlige og ubehagelige samtale med chefen, der munder ud i, at du mister dit arbejde.

I BRITE oplever vi det hver dag. Vi er vant til det, men hver gang er alligevel speciel, uanset om det er en rekruttering eller en afskedigelse.
Nu ledes der igen efter nye medarbejdere og nye kompetencer, men det er alligevel lidt anderledes end tidligere.

En stor omstilling i erhvervslivet er i gang. Ny teknologi, digitalisering og disruption (tør man snart bruge det ord mere?) skyller ind over vores virksomheder og arbejdspladser. Vi forholder os til det alle sammen, ved at udnytte de nye muligheder, ved at forberede os bedst muligt, ved at skære i omkostningerne og samtidig se på nye markeder, processer og ydelser.

På samme tid oplever mange mennesker midt i deres arbejdsliv, at deres kompetencer ikke er relevante længere, og at de bliver overflødige og at deres arbejde forsvinder.

Vi oplever flere og flere situationer hvor vores kunder opsiger medarbejdere ikke som følge af traditionelle nedskæringer eller individuelle begivenheder, men på grund af egentlige omstillinger, som har et meget større tempo og omfang, end de havde for få år siden.

I de seneste par år har vi oplevet, at de store fyringsrunder ikke var overstået med afslutning af finanskrisen.

Lov om varsling i forbindelse med afskedigelser af større omfang sætter rammerne for hvorledes man som virksomhed skal agere korrekt, hvis man skal skære meget ned i sin medarbejderstab. Som arbejdsgiver har man særlige forpligtelser efter denne lovgivning overfor sine medarbejdere. Det indebærer blandt andet forhandlinger og involvering af det lokale arbejdsmarkedsråd.

Vi bistår flere kunder med denne type opgave. Som eksperter i håndtering af store omstillinger, der indeholder både masseafskedigelser, søgen efter nye kompetencer og udviklingen af Human Resources som vigtigt bidrag til virksomhedens strategi, er det meget klart for os, at vi er midt i et nyt paradigme.

Den hastige udvikling stiller store ledelsesmæssige krav til os, så vi kan omstille vores virksomheder på en både profitable, samfundsmæssig hensigtsmæssig og human måde.