Sygdom rammer chefer, kollegaer og medarbejdere, og ofte har vi faktisk ret svært ved at tackle det på en hensigtsmæssig og korrekt facon.

I morges ringede en af mine kollegaer og sagde, at hun var blevet syg. Ikke noget alvorligt, men nok til at det var nødvendigt at holde sengen i en dag eller to. Det mindede mig om et bonmot, som min gamle mormor havde: ’Sygdom er hver mands herre’, og det er der jo noget om.

En sygdomsramt medarbejder skal naturligvis behandles med respekt og på en måde, der er passende i forhold til sygdommen – uanset sygdommens karakter eller om sygdommen skyldes arbejdet eller ej.

Sygdom er nogle gange tabubelagt og ofte omgærdet med en stor usikkerhed hos ledere og også nogle gange i HR-afdelingen. Der kommer hurtigt spørgsmål om, hvordan man skal gebærde sig som virksomhed overfor en medarbejder, der ramt af en sygdom, der er lidt mere alvorlig end en simpel forkølelse eller influenza.

Kan man have en god dialog med en medarbejder, der er sygemeldt, og hvad må man egentlig som virksomhed spørge medarbejderen om i denne situation?

Sygedagpengeloven giver et lille svar og den kan hjælpe lidt på vej.
Formålet med loven er at yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom og at medvirke til, at den sygemeldte genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt.
Arbejdsgiveren har pligt til at indkalde en sygemeldt lønmodtager til en personlig samtale om, hvordan og hvornår lønmodtageren kan vende tilbage til arbejdet. Samtalen kan også holdes telefonisk. Samtalen skal holdes senest fire uger efter den første sygedag.

En respektfuld og grundig sygesamtale er god for virksomheden til at skabe klarhed om situationen og den giver samtidig tryghed for medarbejderen.

Som arbejdsgiver må ikke spørge om, hvilken sygdom medarbejderen lider af. Medarbejderen kan selv fortælle det. Under samtalen kan man tale om, hvor længe medarbejderen forventer at være syg, og hvilke eventuelle arbejdsopgaver medarbejderen kan klare under sygdommen.

Som ledere og HR-medarbejder er det vigtigt at være i stand til at håndtere sygdom både professionelt og ordentlig.

Virksomheden kan man komme meget langt og hjælpe meget til ved at finde den nødvendige fleksibilitet i forhold til arbejdstid, sted og hjælpemidler i forhold til de konkrete arbejdsopgaver, så medarbejderen kan vende tilbage til arbejdet.